Radioreléové spoje


V poslední době jsme se začali zaměřovat na výstavbu radioreléových spojů v rámci zdokonalování naší sítě. Nabízíme tak rychlé přenosové rychlosti a spolehlivé připojení k Internetu.
Sledujeme nové trendy a stavíme profi spoje na kmitočtech 17 GHz a 10 GHz.

Spolehlivé připojení tak kromě firemních zákazníků nabízíme i domácím uživatelům.Kabelový internet


V panelových domech s instalovanými metalickými rozvody pro síť WiFi-KM zajišťujeme kabelové připojení.
Výhodou je vysoká rychlost a také nízké připojovací náklady. Připojení je realizováno společnou anténou.

Ušetřete náklady za internet! Nabízíme připojení celého Vašeho panelového či činžovního domu s vybudováním internetových rozvodů do všech bytů.

Kontaktujte nás v případě Vašeho zájmu.Bezdrátové spojení


Technologie Wi-Fi charakterizuje bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (také Wireless LAN, WLAN). Zkratka znamená Wireless Fidelity (v překladu bezdrátová věrnost).

Wi-Fi nebo také WLAN je technologie bezdrátového přenosu dat pracujících v komerční sféře na bezlicenčních pásmech 5 a 2,4 GHz. Z technologie WiFi již využíváme pouze 5GHz pásma, protože 2,4 GHz je zastaralé a pro dnešní potřeby již nevyhovující.